Over ons

Wartburg-Gesellschaft:
Bestudering van kastelen en burchten

Geschiedenis

In 1992 werd in het kasteel de Wartburg (Thüringen, Duitsland) de Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern opgericht, die zich tot doel stelt in internationaal verband de studie van kastelen en burchten te bevorderen.

Tot deze vereniging zijn niet alleen wetenschappers maar ook instituten toegetreden (zoals musea, kasteelmusea en overheidsinstellingen), afkomstig uit twaalf Midden- en Oost- Europese staten: van Frankrijk tot Rusland.

Doelstelling

De Wartburg-Gesellschaft wil een onafhankelijk platform zijn in internationaal perspectief, voor de bestudering van kastelen, burchten, adellijke woningen en verdedigingswerken. Daarbij streeft de vereniging een interdisciplinaire aanpak na, waarin bouwhistorie, kunstgeschiedenis, archeologie, germanistiek, natuurwetenschappen, geschiedenis (ook in sociaal en economisch perspectief), volkenkunde en monumentenzorg een belangrijke rol spelen. De aandacht is gericht op studies van afzonderlijke gebouwen, overzichten, de onderzoeksmethodiek en de bouwkundige omgang met de historische bouwmassa.

Die Wartburg-Gesellschaft
… organiseert jaarlijkse bijeenkomsten.

Elk jaar vinden deze bijeenkomsten, die meestal drie tot vier dagen duren, op een andere lokatie plaats. In de afgelopen jaren vormden het kasteel de Wartburg zelf en andere plaatsen met kastelen en burchten, ruwweg gelegen in het gebied tussen Schleswig en Tirol, Utrecht en Marienburg/Malbork, passende lokaties voor deze bijeenkomsten.

Die Wartburg-Gesellschaft
… stimuleert regionale activiteiten.

Naast de eigen activiteiten, wil de Wartburg-Gesellschaft ook regionale activiteiten stimuleren in het gehele Midden-Europese gebied.

Die Wartburg-Gesellschaft
… bevordert de internationale uitwisseling van wetenschappelijke gegevens.

Het is van groot belang om contacten te leggen en zodoende de voortgang en vernieuwing van het wetenschappelijk kastelenonderzoek te waarborgen. Bovendien kunnen jonge onderzoekers bekend worden gemaakt met het kastelen-onderzoek.

Die Wartburg-Gesellschaft
… publiceert de resultaten.

De resultaten van de jaarlijkse bijeenkomsten, van thematisch verwante onderzoeken en van recensies over belangrijke publicaties worden gepubliceerd in het jaarboek Jahrbuch Forschungen zu Burgen und Schlössern (een gezamenlijke uitgave van het Verlag des Germanischen Nationalmuseums en het Deutsche Kunstverlag). Bovendien geeft de vereniging in haar mededelingenblad informatie over bijeenkomsten, nieuwe publicaties en activiteiten van andere wetenschappelijke instellingen.

Die Wartburg-Gesellschaft
… Lidmaatschap

Als lid van de Wartburg-Gesellschaft steunt u onze doelstellingen. Elk jaar ontvangt u het jaarboek en bestaat de mogelijkheid om bijzondere publicaties onder gunstige voorwaarden aan te schaffen. Aan de jaarlijkse bijeenkomsten kan tegen een lagere prijs worden deelgenomen en de toegang tot het kasteel de Wartburg is gratis.

De Wartburg-Gesellschaft heeft haar zetel in het kader van het Verenigingsrecht en haar bureau in het kasteel de Wartburg te Eisenach.

De Wartburg-Gesellschaft is een vereniging zoals gesteld in het Duitse Verenigingsrecht en verkrijgt geen overheidssubsidies. Als gevolg daarvan is de vereniging een onafhankelijk instituut dat in haar besluitvorming slechts wordt geleid door de belangen en keuzen van haar leden. (In Duitsland zijn uitgaven aan de Wartburg-Gesellschaft aftrekbaar voor de belastingen.)

Het lidmaatschap kost 59,- €  per jaar voor een persoon, 71,50 €  voor instellingen en instituten en 45,- €  voor studenten.

Bankverbindung:
Wartburg-Sparkasse Eisenach
BLZ 840 550 50
Konto-Nr. 14338
IBAN DE13 8405 5050 0000 0143 38
BIC HELADEF1WAK


Voor informatie per e-Mail: altwasser@mailer.uni-marburg.de